TØMRERTJENESTER

Kvalifisert arbeid lønner seg i lengden!

Mester Bygg og Uterom har lang erfaring innenfor håndverkstjenester både når det gjelder nybygg og ved restaurering eller tilbygg. Vi er opptatt av kvalitet og presisjon i jobben vi gjør, og at det blir utført til avtalt pris og tid. Vi vet hvor viktig hjemmet ditt er, og strekker oss langt for at du som kunde skal bli fornøyd og få det du forventer.

Bygge nytt?

Vi hjelper deg med å kartlegge dine behov og ønsker i en tidlig fase, og samarbeider tett med deg og eventuelle arkitekter/leverandører ved oppsett av nybygg. Vi kan også stå ansvarlig for byggesøknader og tegninger til kommunen.

Restaurering / Rehabilitering

Mester Bygg og Uterom kan ta på seg jobben med å rehabilitere eldre hus. Vi hjelper deg med å finne frem til de bygningstekniske som gir et best mulig resultat.

Tilbygg / Påbygg

Vi har erfaring med tilbygg og påbygg på en rekke type bygninger. Vi er opptatt av at du skal få et tilbygg som gir deg en best mulig løsning og at det passer godt til eksisterende bygningsmasse.

VINDUER OG DØRER
VINTERHAGER OG UTEROM
GJERDER
TØMRERTJENESTER